Resolving the issue with synchronization in old version

 برگزاری اولین همایش ملی چشم انداز اقتصاد صنعت پلاستیک

 همایش مذکور با هدف ایجاد تصویر اولیه از چشم‌انداز حاکم بر کسب و کار صنعت پلاستیک (شمای کلی کسب و کار از صنعت پلاستیک) ایجاد بستر ارتباطی بین سطح کلان تصمیم گیری اقتصادی کشور با بخش خصوصی فعال در صنعت پلاستیک به منظور اصلاح تصمیمات و سیاستهای اقتصادی تاثیرگذار در این صنعت و همچنین ایجاد مکانیزم ارتباطی بین دانشجویان حوزه اقتصاد با صنعت پلاستیک در راستای افزایش تعاملات صنعت و دانشگاه برگزار شد.

The meeting of developers of cross-platform apps

شروین احمدی از خدمات مرکز رشد فناوری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران می گوید

سایت خبری صنایع پلیمر (پلاستیک و بسته بندی) پپنا: رئیس مرکز رشد فناوری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ایجاد تحرک در بخش دانشگاهی و پژوهشگاهی را در گرو فعالیت مراکزی همچون مراکز رشد دانست و گفت: وجود مراکز رشد به عنوان واسط میان صنعت و صاحبان ایده و خلاقیت می‌تواند یکی از ارکان تاثیرگذار در تبدیل سیستم اقتصاد موجود به اقتصادی خلاقیت محور باشد.

به گزارش سایت خبری پپنا، شروین احمدی، رئیس مرکز رشد فناوری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران اظهار کرد: به کمک مراکز رشد، امکان ایجاد دانش فنی از یافته‌های محققان با تکیه بر حمایتهای این مراکز و حداقل سازی عامل خطر در سیر تکمیل این دانش از تحقیقات آزمایشگاهی تا ایجاد یک واحد پیشتاز تسهیل می‌شود.

www.polymervabastebandi.ir/news/top-news/4628-1393-08-03-09-37-25